Допоміжний інженерно-технічний склад

Могильніков
Олександр Миколайович
завідувач навчальної лабораторії кафедри

Марков
Олег Олександрович
Лаборант кафедри