Основи інформаційних технологій (напрям Пожежна безпека)

Мета викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю, призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; набуття здобувачами компетентностей, знань та умінь ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та навичок формалізації обчислювальних процесів для рішення різноманітних науково-технічних задач у сфері цивільної безпеки.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 1. Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних

Лекція 1.
Загальні відомості про табличний процесор Microsoft Excel.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лаб. робота №1.1
Вступний контроль знань "Робота з операційною системою".
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.2 Робота з робочими листами, введення та редагування даних.
Лаб. робота №1.3 Автовведення даних та створення прогресій в MS Excel.
Лаб. робота №1.4 Виконання операцій форматування в MS Excel.

Лекція 2.
Використання MS Excel для графічного представлення табличних даних.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.5 Виконання обчислювань в MS Excel. Робота з формулами та функціями.
Лаб. робота №1.6 Використання логічних функцій MS Excel.
Лаб. робота №1.7 Побудова діаграм у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.8 Рішення прикладних та науково-технічних задач у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.9 Основи роботи з макросами у середовищі MS Excel.
ІНДЗ №1 Графічний аналіз статистичних даних засобами MS Excel за індивідуальним завданням
Для самостійного відпрацювання Розширений графічний аналіз табличних даних за допомогою діаграм.
Модульный тест (МКР1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 2. Обробка табличних та реляційних баз даних

Лекція 3.
Загальні відомості про бази даних. Табличні бази даних.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лаб. робота №2.1 Створення бази даних з використанням операції контролю введення даних.
Лаб. робота №2.2 Пошук та фільтрація записів бази даних в MS Excel.
Лаб. робота №2.3 Сортування записів в MS Excel.
Лаб. робота №2.4 Створення підсумкових та консолідованих таблиць.
Лаб. робота №2.5 Створення зведених таблиць та діаграм.
ІНДЗ №2 Обробка табличної бази даних у середовищі MS Excel за індивідуальним завданням
Модульный тест (МКР2.1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лекція 4.
Загальні відомості про реляційні бази даних. Система управління базами даних MS Access.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №2.7 Вивчення режимів створення таблиць бази даних MS Access. Введення даних.
Лаб. робота №2.8 Створення зв’язаних таблиць. Розробка схеми бази даних.
Для самостійного відпрацювання Операції сортування та пошуку даних у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.9 Створення форм у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.10 Використання запитів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.11 Використання спеціалізованих запитів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.12 Використання звітів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.13 Створення проекту інформаційної системи засобами MS Access.
ІНДЗ №3 Створення проекту інформаційної системи засобами MS Access за індивідуальним заданням".
Модульный тест (МКР2.2)
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 3. Основи інформаційних технологій

Лекція 5.
Загальні поняття про компьютерні мережі. Всесвітня мережа Internet.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №3.1 Робота з електронною поштою у мережі Internet.
Для самостійного відпрацювання Пошук та збереження інформації в Internet.
Для самостійного відпрацювання Пошук нормативних документів у мережі Internet.Література.

 1. Конспект-звіт з виконання лабораторних робіт
  Маляров М.В.
 2. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології
  Під ред. д.е.н. проф. А.І. Пушкаря. Посібник
 3. Основи інформатики
  І.А. Яковлева
 4. Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці
  Гусева Л.В., Журавський М.М, Маляров М.В., Паніна О.О., Піксасов М.М.
 5. Информатика и компьютерная техника. Практикум
  Гусева Л.В., Маляров М.В., Панина Е.А., Щербак Г.В., Яковлева И.А.
 6. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Основи інформаційних технологій"
  Маляров М.В., Гусева Л.В., Паніна О.О.
 7. Основи інформаційних технологій. Курс лекцій
  Мурат Маляров, Валерій Христич, Максим Журавський