Основи інформаційних технологій

Мета викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю, призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; набуття здобувачами компетентностей, знань та умінь ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та навичок формалізації обчислювальних процесів для рішення різноманітних науково-технічних задач у сфері цивільної безпеки.

Додаткові матеріали з дисципліни


Модуль 1. Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних

Лекція 1.
Загальні відомості про табличний процесор Microsoft Excel.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лаб. робота №1.1
Вступний контроль знань "Робота з операційною системою".
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.2 Робота з робочими листами, введення та редагування даних.
Лаб. робота №1.3 Автовведення даних та створення прогресій в MS Excel.
Лаб. робота №1.4 Виконання операцій форматування в MS Excel.

Лекція 2.
Використання MS Excel для графічного представлення табличних даних.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.5 Виконання обчислювань в MS Excel. Робота з формулами та функціями.
Лаб. робота №1.6 Використання логічних функцій MS Excel.
Лаб. робота №1.7 Побудова діаграм у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.8-1.9 Рішення прикладних та науково-технічних задач у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.10 Основи роботи з макросами у середовищі MS Excel.
ІНДЗ №1 Графічний аналіз статистичних даних засобами MS Excel за індивідуальним завданням
Модульный тест (МКР1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 2. Обробка табличних та реляційних баз даних

Лекція 3.
Загальні відомості про бази даних. Табличні бази даних.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лаб. робота №2.1 Створення бази даних з використанням операції контролю введення даних.
Лаб. робота №2.2 Пошук та фільтрація записів бази даних в MS Excel.
Лаб. робота №2.3 Сортування записів в MS Excel.
Лаб. робота №2.4 Створення підсумкових та консолідованих таблиць.
Лаб. робота №2.5 Створення зведених таблиць та діаграм.
ІНДЗ №2 Обробка табличної бази даних у середовищі MS Excel за індивідуальним завданням
Модульный тест (МКР2.1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лекція 4.
Загальні відомості про реляційні бази даних. Система управління базами даних MS Access.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №2.7 Вивчення режимів створення таблиць бази даних MS Access. Введення даних.
Лаб. робота №2.8 Створення зв’язаних таблиць. Розробка схеми бази даних.
Лаб. робота №2.9 Операції сортування та пошуку даних у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.10 Створення форм у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.11 Використання запитів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.12 Використання спеціалізованих запитів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.13 Використання звітів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.14 Створення проекту інформаційної системи засобами MS Access.
ІНДЗ №3 Створення проекту інформаційної системи засобами MS Access за індивідуальним заданням".
Модульный тест (МКР2.2)
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 3. Основи інформаційних технологій

Лекція 5.
Загальні поняття про компьютерні мережі. Всесвітня мережа Internet.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №3.1 Робота з електронною поштою у мережі Internet.
Лаб. робота №3.2 Пошук та збереження інформації в Internet.
Для самостійного відпрацювання Пошук нормативних документів у мережі Internet.Література.

 1. Конспект-звіт з виконання лабораторних робіт
  Маляров М.В.
 2. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології
  Під ред. д.е.н. проф. А.І. Пушкаря. Посібник
 3. Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці
  Гусева Л.В., Журавський М.М, Маляров М.В., Паніна О.О., Піксасов М.М.
 4. Информатика и компьютерная техника. Практикум
  Гусева Л.В., Маляров М.В., Панина Е.А., Щербак Г.В., Яковлева И.А.
 5. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Основи інформаційних технологій"
  Маляров М.В., Гусева Л.В., Паніна О.О.
 6. Основи інформатики
  І.А. Яковлева