Автоматика раннього виявлення надзвичайних ситуацій

Метою вивчення дисципліни полягає у засвоєні здобувачами вищої освіти теоретичних знань та надбання практичних навичок, що необхідні для вирішення задач, пов’язаних з будовою та роботою засобів автоматичного контролю та управління, що застосовуються у сфері цивільного захисту, у тому числі засобів раннього виявлення пожежі, приладів, що забезпечують контроль безпечного протікання технологічних процесів пожежо- та вибухонебезпечних виробництв, засобів автоматичного гасіння пожежі.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни
(кликніть щоб показати/скрити)


Лекційний курс.


Практичний курс.Самостійна робота.

Література.