Інформаційні технології в практиці наукових досліджень

Мета викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в практиці наукових досліджень» є ознайомлення здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю, призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; прищеплення навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій при рішенні різноманітних науково-технічних задач з навичками формалізації та алгоритмізації обчислювальних процесів.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни


Лекційний курс.Практичні заняття.Самостійна робота.
Література.

  1. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології
    Під ред. д.е.н. проф. А.І. Пушкаря. Посібник
  2. Основи інформатики
    І.А. Яковлева
  3. Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці
    Гусева Л.В., Журавський М.М, Маляров М.В., Паніна О.О., Піксасов М.М.