Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

Мета вивчення дисципліни "Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту" є придбання здобувачами вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для проведення експертизи проектної документації, визначення ефективності сучасних автоматичних систем забезпечення протипожежного захисту, набуття практичних навичок з розрахунку систем пожежної автоматики та перевірки їхньої працездатності.

Додаткові матеріали з дисципліни


Лекційний курс.Література.

 1. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики
  Деревянко А.А., Антошкин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурин М.Н.
 2. Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 4: Посібник.
  О.А. Дерев’янко, О.А. Антошкін, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін
 3. Системи пожежної та охоронної сигналізації: Текст лекцій.
  Бондаренко С.М., Дерев'янко О.А., Христич В.В., Антошкін О.А.
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту”
  Дерев'янко О.А., Антошкін О.А., Бондаренко С.М., Мурін М.М., Христич В.В.