Автоматичні системи протипожежного захисту (8 семестр)

Метою викладання навчальної дисципліни "Пожежна і виробнича автоматика" є надати студентам знань щодо основ побудови та роботи засобів автоматичного контролю та управління, що застосовуються у сфері цивільного захисту, у тому числі засобів раннього виявлення пожежі, приладів, що забезпечують контроль безпечного протікання технологічних процесів пожежо- та вибухонебезпечних виробництв, засобів автоматичного гасіння пожежі.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни


Лекційний курс.


Практичний курс.Лабораторний курс.Самостійна робота.

Література.

 1. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики
  Деревянко А.А., Антошкин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурин М.Н.
 2. Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 4: Посібник.
  О.А. Дерев’янко, О.А. Антошкін, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін
 3. Системи пожежної та охоронної сигналізації: Текст лекцій.
  Бондаренко С.М., Дерев'янко О.А., Христич В.В., Антошкін О.А.
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту”
  Дерев'янко О.А., Антошкін О.А., Бондаренко С.М., Мурін М.М., Христич В.В.