Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки

Мета вивчення курсу прикладних інформаційних технологій при підготовці спеціалістів з пожежної безпеки полягає в тому, щоб сформувати у майбутнього фахівця чіткі знання і вміння з питань використанні прикладних інформаційних технологій у сфері цивільної безпеки. Від глибини засвоєння здобувачами освіти цього курсу залежить загальний рівень фахової підготовки спеціаліста на напрямом підготовки.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни
(кликніть щоб показати/скрити)


Лекційний курс.


Лекція 1.
Система електронного документообороту.
(кликніть щоб показати/скрити)


Семінарські заняття.Практичні заняття.

Методичні вказівки до практичних занять.
з дисципліни "Прикладні інформаційні технології в сфері ПБ"


Самостійна робота.


Література.

 1. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології
  Під ред. д.е.н. проф. А.І. Пушкаря. Посібник
 2. Основи інформатики
  І.А. Яковлева
 3. Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці
  Гусева Л.В., Журавський М.М, Маляров М.В., Паніна О.О., Піксасов М.М.
 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін "Прикладні інформаційні технології в сфері пожежної безпеки"
  Христич В.В., Маляров М.В.