Інформаційні системи та технології в туристичній галузі

Мета викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю, призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; прищеплення стійких навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та використання прикладного програмного забезпечення для рішення різноманітних науково-технічних задач за фахом.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 1 Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних

Лекція 1.
Загальні відомості про табличний процесор Microsoft Excel.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лаб. робота №1.1
Вступний контроль знань "Робота з операційною системою".
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.2 Робота з робочими листами, введення та редагування даних.
Лаб. робота №1.3 Автовведення даних та створення прогресій в MS Excel.
Лаб. робота №1.4 Виконання операцій форматування в MS Excel.

Лекція 2.
Використання MS Excel для графічного представлення табличних даних.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.5 Виконання обчислювань в MS Excel. Робота з формулами та функціями.
Лаб. робота №1.6 Використання логічних функцій MS Excel.
Лаб. робота №1.7 Побудова діаграм у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.8 Рішення прикладних та науково-технічних задач у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.9 Основи роботи з макросами у середовищі MS Excel.
ІНДЗ №1 Графічний аналіз статистичних даних засобами MS Excel за індивідуальним завданням
Модульный тест (МКР1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 2 Створення та обробка табличних баз даних

Лекція 3.
Загальні відомості про бази даних. Табличні бази даних.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №2.1 Створення бази даних з використанням операції контролю введення даних.
Лаб. робота №2.2 Пошук та фільтрація записів бази даних в MS Excel.
Лаб. робота №2.3 Сортування записів в MS Excel.
Лаб. робота №2.4 Створення підсумкових та консолідованих таблиць.
Для самостійного відпрацювання Створення зведених таблиць та діаграм.
ІНДЗ №2 Обробка табличної бази даних у середовищі MS Excel за індивідуальним завданням
Модульный тест (МКР2.1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 3. Основи Web-дизайну. Мова HTML

Лекція 5.
Мова HTML. Основні принципи створення Web-сторінок.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №3.1 Основи мови HTML. Форматування тексту на Web-сторінках.
Лаб. робота №3.2 Створення гіперпосилань та вставка зображень на Web-сторінках.

Лекція 6.
Створення таблиць та форм на Web-сторінках.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лекція 7.
Оформлення Web-сторінки за допомогою CSS.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №3.3 Оформлення Web-сторінки за допомогою таблиць.
Лаб. робота №3.4 Використання форм на Web-сторінках .
Для самостійного відпрацювання Створення Web-сторінки за допомогою MS Word.
Для самостійного відпрацювання Пошук нормативних документів у мережі Internet.
ІНДЗ №4 Створення Web-сторінки за індивідуальним завданням".
Модульный тест (МКР3)
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)
Література.

 1. Конспект-звіт з виконання лабораторних робіт
  Маляров М.В.
 2. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології
  Під ред. д.е.н. проф. А.І. Пушкаря. Посібник
 3. Информатика и компьютерная техника. Практикум
  Гусева Л.В., Маляров М.В., Панина Е.А., Щербак Г.В., Яковлева И.А.
 4. Основи інформатики
  І.А. Яковлева
 5. Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці
  Гусева Л.В., Журавський М.М, Маляров М.В., Паніна О.О., Піксасов М.М.
 6. Язык HTML. Самоучитель.
  Полонская Е.Л.
 7. Основи інформаційних технологій. Курс лекцій
  Мурат Маляров, Валерій Христич, Максим Журавський