Дослідження пожеж

Мета вивчення дисципліни "Дослідження пожеж" є набуття здобувачами вищої освіти знань та практичних навичок для розв'язання задач, пов'язаних із з встановленням причин пожежі в періоді її гасіння та після ліквідації, здатність аналізувати фізичні закономірності формування та ознаки осередку пожежі, особливості виникнення їх розвитку.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни


Лекційний курс.


Література.

  1. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики
    Деревянко А.А., Антошкин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурин М.Н.
  2. Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 4: Посібник.
    О.А. Дерев’янко, О.А. Антошкін, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін