Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

Мета вивчення дисципліни "Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту" є придбання здобувачами вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для проведення експертизи проектної документації, визначення ефективності сучасних автоматичних систем забезпечення протипожежного захисту, набуття практичних навичок з розрахунку систем пожежної автоматики та перевірки їхньої працездатності.

Додаткові матеріали з дисципліни


Лекційний курс.Література.

  1. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики
    Деревянко А.А., Антошкин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурин М.Н.
  2. Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 4: Посібник.
    О.А. Дерев’янко, О.А. Антошкін, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін
  3. Сучасні засоби автоматичного пожежогасіння
    Сергій Бондаренко, Михайло Мурін, Олексій Антошкін, Андрій Котов, Олександр Дерев'янко, Олександр Літвяк, В'ячеслав Дурєєв