Основи інформаційних технологій (напрям Хімічні технології)

Мета викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю, призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; прищеплення стійких навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та використання прикладного програмного забезпечення для розрахунку та прогнозування хіміко-технологічних процесів та рішення різноманітних науково-технічних задач за фахом.

Додаткові матеріали з дисципліни


Модуль 1. Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних

Лекція 1.
Загальні відомості про табличний процесор Microsoft Excel.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лаб. робота №1.1
Вступний контроль знань "Робота з операційною системою".
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.2 Робота з робочими листами, введення та редагування даних.
Лаб. робота №1.3 Автовведення даних та створення прогресій в MS Excel.
Лаб. робота №1.4 Виконання операцій форматування в MS Excel.

Лекція 2.
Використання MS Excel для графічного представлення табличних даних.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.5 Виконання обчислювань в MS Excel. Робота з формулами та функціями.
Лаб. робота №1.6 Використання логічних функцій MS Excel.
Лаб. робота №1.7 Побудова діаграм у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.8 Рішення прикладних та науково-технічних задач у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.9 Основи роботи з макросами у середовищі MS Excel.
ІНДЗ №1 Графічний аналіз статистичних даних засобами MS Excel за індивідуальним завданням
Модульный тест (МКР1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 2. Обробка табличних та реляційних баз даних

Лекція 3.
Загальні відомості про бази даних. Табличні бази даних.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №2.1 Створення бази даних з використанням операції контролю введення даних.
Лаб. робота №2.2 Пошук та фільтрація записів бази даних в MS Excel.
Лаб. робота №2.3 Сортування записів в MS Excel.
Лаб. робота №2.4 Створення підсумкових та консолідованих таблиць.
Для самостійного відпрацювання Створення зведених таблиць та діаграм.
ІНДЗ №2 Обробка табличної бази даних у середовищі MS Excel за індивідуальним завданням
Модульный тест (МКР2.1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лекція 4.
Загальні відомості про реляційні бази даних. Система управління базами даних MS Access.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №2.7 Вивчення режимів створення таблиць бази даних MS Access. Введення даних.
Лаб. робота №2.8 Створення зв’язаних таблиць. Розробка схеми бази даних.
Лаб. робота №2.9 Операції сортування та пошуку даних у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.10 Створення форм у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.11 Використання запитів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.12 Використання спеціалізованих запитів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.13 Використання звітів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.14 Створення проекту інформаційної системи засобами MS Access.
ІНДЗ №3 Створення проекту інформаційної системи засобами MS Access за індивідуальним заданням".
Модульный тест (МКР2.2)
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 3. Основи Web-дизайну. Мова HTML

Лекція 5.
Мова HTML. Основні принципи створення Web-сторінок.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №3.1 Основи мови HTML. Форматування тексту на Web-сторінках.
Лаб. робота №3.2 Створення гіперпосилань та вставка зображень на Web-сторінках.
Лекція 6.
Створення таблиць та форм на Web-сторінках.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лекція 7.
Оформлення Web-сторінки за допомогою CSS.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №3.3 Оформлення Web-сторінки за допомогою таблиць.
Лаб. робота №3.4 Використання форм на Web-сторінках .
Для самостійного відпрацювання Створення Web-сторінки за допомогою MS Word.
Для самостійного відпрацювання Пошук нормативних документів у мережі Internet.
ІНДЗ №4 Створення Web-сторінки за індивідуальним завданням".
Модульный тест (МКР3)
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)
Література.

 1. Конспект-звіт з виконання лабораторних робіт
  Маляров М.В.
 2. Основи інформатики
  І.А. Яковлева
 3. Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці
  Гусева Л.В., Журавський М.М, Маляров М.В., Паніна О.О., Піксасов М.М.
 4. Информатика и компьютерная техника. Практикум
  Гусева Л.В., Маляров М.В., Панина Е.А., Щербак Г.В., Яковлева И.А.
 5. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології
  Під ред. д.е.н. проф. А.І. Пушкаря. Посібник
 6. Язык HTML. Самоучитель.
  Полонская Е.Л.