Основи інформаційних технологій (напрям Екологія)

Мета викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю, призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; прищеплення стійких навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та навичками формалізації та алгоритмізації обчислювальних процесів для рішення різноманітних науково-технічних задач за фахом.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 1. Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних

Лекція 1.
Загальні відомості про табличний процесор Microsoft Excel.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лаб. робота №1.1
Вступний контроль знань "Робота з операційною системою".
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.2 Робота з робочими листами, введення та редагування даних.
Лаб. робота №1.3 Автовведення даних та створення прогресій в MS Excel.
Лаб. робота №1.4 Виконання операцій форматування в MS Excel.

Лекція 2.
Використання MS Excel для графічного представлення табличних даних.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №1.5 Виконання обчислювань в MS Excel. Робота з формулами та функціями.
Лаб. робота №1.6 Використання логічних функцій MS Excel.
Лаб. робота №1.7 Побудова діаграм у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.8 Рішення прикладних та науково-технічних задач у середовищі MS Excel.
Лаб. робота №1.9 Основи роботи з макросами у середовищі MS Excel.
ІНДЗ №1 Графічний аналіз статистичних даних засобами MS Excel за індивідуальним завданням
Модульный тест (МКР1).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 2.1 Створення та обробка табличних баз даних

Лекція 3.
Загальні відомості про бази даних. Табличні бази даних.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №2.1 Створення бази даних з використанням операції контролю введення даних.
Лаб. робота №2.2 Пошук та фільтрація записів бази даних в MS Excel.
Лаб. робота №2.3 Сортування записів в MS Excel.
Лаб. робота №2.4 Створення підсумкових та консолідованих таблиць.
Для самостійного відпрацювання Створення зведених таблиць та діаграм.

Модульный тест (МКР2).
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Модуль 2 Використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень

Лекція 4.
Загальні відомості про реляційні бази даних. Система управління базами даних MS Access.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №2.7 Вивчення режимів створення таблиць бази даних MS Access. Введення даних.
Лаб. робота №2.8 Створення зв’язаних таблиць. Розробка схеми бази даних.
Лаб. робота №2.9 Операції сортування та пошуку даних у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.10 Створення форм у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.11 Використання запитів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.12 Використання спеціалізованих запитів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.13 Використання звітів у базі даних MS Access.
Лаб. робота №2.14 Створення проекту інформаційної системи засобами MS Access.
ІНДЗ №3 Створення проекту інформаційної системи засобами MS Access за індивідуальним заданням".
Модульный тест (МКР3)
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Лекція 5.
Мова HTML. Основні принципи створення Web-сторінок.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №3.1 Основи мови HTML. Форматування тексту на Web-сторінках.
Лаб. робота №3.2 Створення гіперпосилань та вставка зображень на Web-сторінках.
Лекція 6.
Створення таблиць та форм на Web-сторінках.
(кликніть щоб показати/скрити)

Лекція 7.
Оформлення Web-сторінки за допомогою CSS.
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №3.3 Оформлення Web-сторінки за допомогою таблиць.
Лаб. робота №3.4 Використання форм на Web-сторінках .
Для самостійного відпрацювання Створення Web-сторінки за допомогою MS Word.
Для самостійного відпрацювання Пошук нормативних документів у мережі Internet.
ІНДЗ №4 Створення Web-сторінки за індивідуальним завданням".
Модульный тест (МКР4)
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)


Лекція 8.
Ведення в об’єктно-орієнтовану мову програмування VBA
(кликніть щоб показати/скрити)
Лаб. робота №4.1 Огляд та настроювання редактора VBA. Робота з об’єктами.
Лаб. робота №4.2 Типи данних в VBA. Функції перетворення типів даних.
Лаб. робота №4.3 Лінійний алгоритмичній процес. Написання найпростіших програм.
Лаб. робота №4.4 Розгалуження програми. Використання умовних операторів.
Лаб. робота №4.5 Цикли. Розрахунок суми, добутку, пошук елементів у масиві.
Лаб. робота №4.6 Вкладені цикли, обчислення рекурентних співвідношень.
Лаб. робота №4.7 Робота з вектором та матрицею.
Лаб. робота №4.8 Рядки. Робота з даними символьного типу.
Модульный тест (МКР5)
Для перевірки знань пройдіть контрольний тест.
(кликніть щоб показати/скрити)
Література.

 1. Основи інформатики
  І.А. Яковлева
 2. Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці
  Гусева Л.В., Журавський М.М, Маляров М.В., Паніна О.О., Піксасов М.М.
 3. Самоучитель программирования на VBA в MS Office
  Хорев В.Д.
 4. Информатика и компьютерная техника. Практикум
  Гусева Л.В., Маляров М.В., Панина Е.А., Щербак Г.В., Яковлева И.А.
 5. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології
  Під ред. д.е.н. проф. А.І. Пушкаря. Посібник
 6. Язык HTML. Самоучитель.
  Полонская Е.Л.