Автоматичні системи протипожежного захисту

Метою викладання навчальної дисципліни "Автоматичні системи протипожежного захисту" є набуття здобувачами вищої освіти знань та практичних навичок, що необхідні для розв’язання задач, пов’язаних із перевіркою, контролем, оцінюванням технічного стану систем протипожежного захисту, можливістю брати участь у застосуванні і експлуатації цих систем, а також здатності до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі та обґрунтованого вибору систем забезпечування пожежної безпеки та захисту довкілля.

Силабус та інші додаткові матеріали з дисципліни


Лекційний курс.Практичний курс.Лабораторний курс.

Література.

 1. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики
  Деревянко А.А., Антошкин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурин М.Н.
 2. Системи пожежної та охоронної сигналізації: Текст лекцій.
  Бондаренко С.М., Дерев'янко О.А., Христич В.В., Антошкін О.А.
 3. Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 4: Посібник.
  О.А. Дерев’янко, О.А. Антошкін, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін
 4. Автоматика для запобігання вибухам і пожежам. Посібник.
  Дерев'янко О.А. та інші
 5. Сучасні засоби автоматичного пожежогасіння
  Сергій Бондаренко, Михайло Мурін, Олексій Антошкін, Андрій Котов, Олександр Дерев'янко, Олександр Літвяк, В'ячеслав Дурєєв
 6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Автоматичні системи протипожежного захисту”
  Дерев'янко О.А., Антошкін О.А., Бондаренко С.М., Мурін М.М., Христич В.В.