Автоматика для запобігання вибухам і пожежам. Посібник.

Під загальною редакцією О.А. Дерев’янко
Автоматика для запобігання вибухам і пожежам. Посібник. – Харків: АЦЗУ, 2006. – 279 с.

Посібник “Автоматика для запобігання вибухам та пожежам” призначений для курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів МНС України, та може використовуватися практичними працівниками підрозділів МНС і фахівцями проектних установ для з'ясування основних теоретичних і практичних положень. Робота містить загальні відомості про системи пожежної та технологічної автоматики, історію їх розвитку. В ньому узагальнено основні відомості про конструкцію, принципи роботи, технічні характеристики сучасних засобів вимірювання параметрів технологічного процесу і технологічної автоматики, які складають зміст модулю «Засоби автоматики для попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру» дисципліни «Пожежна і виробнича автоматика».