ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін "Прикладні інформаційні технології в сфері пожежної безпеки"

Христич В.В., Маляров М.В.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисциплін "Прикладні інформаційні технології в сфері пожежної безпеки". – Х.: НУЦЗУ, 2008. – 28с.

ЗАВДАННЯМИ КУРСУ є навчити здобувачів орієнтуватися в апаратних та програмних засобах комп’ютерної техніки, їх характеристиках і параметрах, сформувати уявлення про значення, можливості та перспективи сучасних інформаційних технологій, надати навички роботи з прикладними програмами; оволодіти методами роботи з інформацією та інформаційними ресурсами, зокрема мережі Інтернет.

Методичні вказівки містять завдання до виконання контрольної роботи за базовими темами навчальних занять семестру. Методичні вказівки складені у відповідності до навчальних програм дисциплін за напрямком прикладні інформаційні технології, зокрема: "Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки», «Прикладні інформаційні технології у сфері цивільного захисту», «Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці».