Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки"

Маляров М.В., Паніна О.О., Гусева Л.В.
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" за модулями: «Створення таблиць та обробка табличних даних», «Обробка табличних та реляційних баз даних». – Харків: НУЦЗУ, 2015.

Базу даних "Особовий склад пожежної частини" можна завантажити тут

Методичні вказівки складені у відповідності до навчальної програми дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" з підготовки бакалаврів у напрямі “Психологія”.

Індивідуальне завдання містить дві частини за модулями: «Створення таблиць та обробка табличних даних», «Обробка табличних та реляційних баз даних». Кожне завдання містить близько 30 варіантів приблизно однакової складності. Слухач виконує заданий викладачем варіант завдання. В додатку наведено зразок оформлення індивідуального завдання.