Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Основи інформаційних технологій"

Маляров М.В., Гусева Л.В., Паніна О.О.
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Основи інформаційних технологій" за модулями: "Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних" та "Обробка табличних та реляційних баз даних". – Харків: НУЦЗУ, 2016.

Бази даних для виконання індивідуального завдання можна завантажити тут

Методичні вказівки складені у відповідності до навчальної програми дисципліни "Основи інформаційних технологій" з підготовки бакалаврів у галузі знань “Цивільна безпека”.

Контрольна робота містить одне завдання за модулем "Використання електронних таблиць для створення та обробки табличних даних" та два завдання за модулем "Обробка табличних та реляційних баз даних". Кожне завдання містить близько 30 варіантів приблизно однакової складності.

Слухач виконує заданий викладачем варіант контрольної роботи. В додатку наведено зразок виконання контрольної роботі.