Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці

Гусева Л.В., Журавський М.М, Маляров М.В., Паніна О.О., Піксасов М.М.
Інформатика та інформаційні технології у цивільній безпеці: Практикум - Харків: НУЦЗУ, 2015. - 330 с.

Практикум містить детальний опис практичних занять за програмою дисциплін напрямку "Інформатика" розроблених викладачами кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій Національного університету цивільного захисту. Наведено ефективні прийоми роботи з сучасними програмними продуктами і приклади рішення типових завдань.

Навчальне видання призначено для підготовки слухачів першого та другого курсу очної та заочної форм навчання. Може бути рекомендовано також для практичних працівників системи ДСНС України, які використовують засоби комп'ютерної техніки в повсякденній роботі, а також для тих, хто самостійно вивчає основи інформатики та сучасні комп'ютерні технології.