Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології

Посібник. Під ред. д.е.н. проф. А.І. Пушкаря.
Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології - ВЦ «Академія», 2001.

Це один з перших в Україні універсальних посібників з інформатики, який містить системні відомості про найтиповіші, найуживаніші, а також найновіші на час виходу книги у світ програмні засоби та методи роботи з ними, розкриває стан і перспективи розвитку сучасних комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій. Значну увагу в посібнику приділено спеціальним технологіям роботи з інформацією — скануванню та розпізнаванню друкованих матеріалів, мультимедіа, відеоконференціям, локальним корпоративним мережам, глобальній комп'ютерній мережі Internet.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто самостійно освоює основи інформатики, комп'ютерну техніку і комп'ютерні технології.