Основи інформаційних технологій. Курс лекцій

Мурат Маляров, Валерій Христич, Максим Журавський.
Основи інформаційних технологій. Курс лекцій. - Харків, 2019.

Курс лекцій включає основний теоретичний матеріал по дисципліні «Основи інформаційних технологій» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальностями 261 "Пожежна безпека", 263 "Цивільна безпека", 101 "Екологія", 161 "Хімічні технології та інженерія".

Наданий курс об’єднує теоретичний матеріал усіх лекцій, що викладаються здобувачам віщої освіти у рамках вивчення дисципліни «Основи інформаційних технологій» у відповідності до навчальної програми. Організаційно курс складається з 9 лекцій.