Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій

Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій була створена в 2009 році на базі кафедри технологічної і пожежної автоматики і кафедри інформаційних технологій і систем управління. На кафедрі працює 8 кандидатів наук, 7 викладачів мають вчене звання доцента.

Склад кафедри
Наша кафедра

На кафедрі відкрито спеціалізацію «Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки», на якій особлива увага надається знанням у сфері проектування і експлуатації автоматичних установок раннього виявлення пожеж та інших небезпечних чинників на об'єктах, а також систем пожежогасіння.

У складі кафедри працюють дві предметно-методичні комісії:

  1. ПМК пожежної та виробничої автоматики
  2. ПМК Інформатики
та допоміжний інженерно-технічний склад

Матеріальна база кафедри складається з трьох учбових лабораторій "Установок автоматичного пожежогасіння", "Пожежної сигналізації", "Систем управління установками пожежної автоматики", двох комп'ютерних класів, лекційної аудиторії і учбового класу.

У лабораторії "Установок автоматичного пожежогасіння" встановлені зразки систем автоматичного пожежогасіння, зокрема, генератори вогнегасящего аерозолю, установки газового пожежогасіння, вузли управління установок водяного і пінного пожежогасіння.

Лабораторія “Пожежної сигналізації” оснащена лабораторними стендами для вивчення і дослідження можливостей сучасних технічних засобів систем пожежної сигналізації.

У лабораторії “Систем управління установками пожежної автоматики” зібрані лабораторні установки, які використовуються при вивченні дисциплін "Сучасні системи пожежної автоматики", "Засоби автоматичного протипожежного захисту", а також виставкові зразки кафедри.

У комп'ютерних класах кафедри проводяться заняття з інформатики, інформаційних систем, програмування, інформаційних технологій і телекомунікацій.
На кафедрі курсанти і студенти університету отримують комплексні знання по використанню обчислювальної і телекомунікаційної техніки в освіті і професійній діяльності.

Напрями наукових досліджень кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій:

  • дослідження систем і елементів забезпечення протипожежного захисту об'єктів різного призначення, підвищення їх надійності та ефективності. Моделювання процесів роботи кінцевих пристроїв установок автоматичного водяного та пінного пожежогасіння. Моделювання робочих процесів, що відбуваються в установках аерозольного та газового пожежогасіння. Дослідження динамічних характеристик елементів установок автоматичного пожежогасіння;
  • дослідження проблем оптимального управління автоматичними системами;
  • розробка теоретичних основ стандартизації, уніфікації і метрології у сфері пожежної безпеки; розробка та удосконалення методів і методик випробувань та методів стандартизації випробувань у галузі пожежної безпеки, забезпечування єдності випробувань у сфері пожежної безпеки;
  • методи та засоби моніторингу та прогнозування явищ, технологічних процесів тощо, які обумовлюють виникнення та розвиток НС. Дослідження систем дистанційного моніторингу водної поверхні. Дослідження проблем просторової фільтрації теплових об’єктів з неленійною компенсацією фону навколишнього середовища в умовах НС. Дослідження проблем забезпечення електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку в умовах НС;
Кафедра неодноразово представляла свої технічні і наукові напрацювання в рамках роботи всеукраїнських і міжнародних виставок. На Державному науково-виробничому підприємстві "Меридіан" (м.  Харків) створена філія кафедри, на базі якої викладачами кафедри і фахівцями підприємства проводяться практичні заняття.